آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

آموزش

آموزش

مـــعـــجزه شـــفا با قرآن و آب

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا معجزه شفا با قرآن و آب سلام به تمام کاربران سایت این اپلای در احادیث و روایات آمده است که قران شفا است و جسم و روح و روان را درمان میکند در آیه های قران نیز صریحا به شفا بودن قران اشاره دارد اما چگونه از آن میتوان برای شفای بیماریها استفاده کرد ؟ تقریبا ۷۵درصد بدن ما آب است پس هر چقدر بتوانیم این…
ادامه مطلب ...

ایجاد تغییرات مناسب در زندگی

ایجاد تغییرات مناسب در زندگی در ایران قدیم هفت کلاس برای سلوک معرفی شده است که عبارتند از 1- کلاس کلاغ 2- روباه 3- شیر 4- سپاه 5- ساقی 6- طوطی 7- سرو این سمبلها دارای شاخص ها و ویژگی هایی هستند  که با روحیات و اعمال سالک مطابقتهایی دارد و وی را برای عبور از وادی های مختلف و شناخت مراحل بعدی یاری میکرده است…
ادامه مطلب ...

سرنوشت انسان در بین دو بیکرانه چگونه رقم می خورد

سرنوشت انسان در بین دو بیکرانه چگونه رقم می خورد سلامی گرم به همه دوستان خوب تیم این اپلای جهان دوقطبی چیست و سرنوشت انسان در بین دو بیکرانه چگونه رقم می خورد – هفت نت موسیقی آسمان – ترکیب نتها و ادراک موسیقی آسمانی از دل امواج و ارتعاشات کیهانی و خلق اثری زیبا به نام ” زندگی “جرم یا ماده دارای جاذبه است و…
ادامه مطلب ...

عـــلــم حـــروف و اعداد

علم حروف و اعداد در اینکه خداوند یکتاست همه کتب آسمانی اتفاق نظر دارند اما راه رسیدن به اهداف الهی و اتصالِ خداوندی در هر دینی به طریقی تعریف شده است تحقیقات این مؤسسه بر این محور بنا گردیده که : دین اسلام به عنوان آخرین دین ، کامل­ترین است و راه ارتباط بین خالق و مخلوق  از مستقیم و کوتاهترین مسیر ممکن است. اما رمز این سخن در « اسمـاء الـهـی »…
ادامه مطلب ...

ساعات روز چهار شنبه دوم دی ماه ۱۳۹۴

برگرفته از نرم افزار متا سافت ساعات روز چهار شنبه دوم دی ماه 1394 تمام محاسبات ساعات امروز برگرفته از نرم افزار متا سافت می باشد.در ضمن تمام محاسبات بر اساس تنظیمات استان تهران می باشد.برای بدست اوردن ساعات دقیق شهر خود از نرم افزار متا سافت استفاده کنید.محاسبات این نرم افزار ,تا صد سال آینده به صورت فوق العاده دقیق و هوشمند برنامه ریزی شده…
ادامه مطلب ...

ساعات روز دوشنبه سیم آذرماه ۱۳۹۴

برگرفته از نرم افزار متاسافت ساعات روز دوشنبه سیم آذرماه 1394 تمام محاسبات ساعات امروز برگرفته از نرم افزار متا سافت می باشد.در ضمن تمام محاسبات بر اساس تنظیمات استان تهران می باشد.برای بدست اوردن ساعات دقیق شهر خود از نرم افزار متا سافت استفاده کنید.محاسبات این نرم افزار ,تا صد سال آینده به صورت فوق العاده دقیق و هوشمند برنامه ریزی شده است…
ادامه مطلب ...

ساعات روز شنبه بیست و هشتم آذرماه ۱۳۹۴

برگرفته از نرم افزار متاسافت ساعات روز شنبه بیست و هشتم آذرماه 1394 تمام محاسبات ساعات امروز برگرفته از نرم افزار متا سافت می باشد.در ضمن تمام محاسبات بر اساس تنظیمات استان تهران می باشد.برای بدست اوردن ساعات دقیق شهر خود از نرم افزار متا سافت استفاده کنید.محاسبات این نرم افزار ,تا صد سال آینده به صورت فوق العاده دقیق و هوشمند برنامه ریزی شده…
ادامه مطلب ...
متن دوم